Norsk olja – liten huvudräkning

07 juni 2013

Läser i Ny Teknik som kom häromdagen om norsk oljeutvinning.
Rubriken på artikeln skriven av Susanna Baltscheffsky är Norge bland världens mest lovande oljeländer.
Jag hittar den inte på nätet, men det betyder förstås inte att den inte finns där.

Hon hänvisar till norska Tekniskt Ugeblad och jag fastnar för en enda siffra och jag citerar: ”det finns oljekällor för ytterligare 163 miljarder dollar att utvinna”.

163 miljarder. Dollar. Visst låter det mycket, och det är ett gigantiskt belopp. Det motiverar nog en skaplig aktiekurs för Lundin Petroleum och det ger goa pengar till norska oljefonden:)

Men min huvudräkning ger också en annan bild…

Idag kostar oljan ungeför 100 dollar per fat, och om jag nöjer mig med lite blygsamma 80$ landar jag på att det är 2 miljarder fat kvar att utvinna.
Fortfarande många nollor (2 000 000 000), men om man relaterar det till den globala oljekonsumtionen som är 30 miljarder fat per år betyder det att det som norrmännen har kvar att utvinna svarar mot mindre än en månads världskonsumtion.

Nu förser ju inte Norge hela världen med olja, så självklart kommer de att pumpa länge till. Men de tillhör ändå de riktigt stora oljeländerna och står för 2-3 % av den globala utvinningen. Lågt räknat betyder det att de kan pumpa i dagens takt under 50 månader, alltså fyra år.

Detta är förstås väldigt grovt räknat. Man kommer säkert att hitta lite mer av det svarta guldet och takten i utvinningen faller ju snabbt från år för år. Norge kommer att ha olja längre än fyra år. Visserligen i blygsam skala, men de lär vara ett oljeland även om tio år.
 

Martin Saar juni 7, 2013 kl. 9:46

Tycker du resonerar och kalkylera helt rätt. De stora siffrorna blir inte så imponerande när man sätter in oljeproduktionen i ett större sammanhang. Bra för den norska oljefonden, men en krusning globalt. De oljereserver som anges är mestadels glädjesiffror. De flesta råoljekällor som upptäcks ger som mest 50 % av den totala uppgivna mängden.
Det som oroar är att Norge peakat och både minskar sin totala oljeproduktion resp sin export av olja till Sverige, eller rättare sagt svenskbaserade multinationella oljeföretag som säljer sina produkter till dem som betalar bäst. Vi får nog hålla oss väl med Putins Ryssland och kanske rent av ge upp Gotland för fortsatt oljeimport?

Previous post:

Next post: