Hornborg, Borgeryd, Östberg och Sjöberg svär i kyrkan

02 juni 2013

Här är några ord om tre av kapitlen i ”Att svära i kyrkan”:

Alf Hornborg är professor i humanekologi och har bland annat skrivit Myten om maskinen, Anna Borgeryd har läst konfliktforskning och sitter i ledndingen för Polarbröd, medan Boo Östberg och Fredrik Sjöberg är kommunpolitiker i Knivsta (C och M).

 

Alf Hornborg erbjuder ett globalt samhällsvetenskapligt perspektiv på tillväxt, konsumtion och teknik. Allt handlar ytterst om fördelning mellan fattiga och rika i världen. Våra sätt att prata om pengar, levnadsstandard och teknisk ”utveckling” är ideologiska dimridåer som gör de globala orättvisorna mindre upprörande. Våra illusioner ger oss ett sammanhang som vi kan leva med.

Anna Borgeryd ställer utvärderande frågor: Vad är det som är bra med hur industrisamhället försörjer oss? Och vad är det som är kortsiktigt och ohållbart? Slutsatsen är att västvärlden haft årtionden av kostsam pseudotillväxt och att vi nu måste förändra de ekonomiska spelreglerna för att skydda försörjningen.

Boo Östberg och Fredrik Sjöbergsätter upp sambandet: Energi = Ekonomi = Välfärd = Demokrati. Denna mycket förenklade ”formel” är grunden då de frågar sig om demokratin kommer stå pall. Deres bild är att bakom den ekonomiska krisen ligger minskade tillgångar på energi och att detta i sin tur kommer sätta gränser för den ständiga tillväxten – den som våra välfärdssystem är så beroende av.

Och här finns motsvarande om:
Grankvist, Hammar, Karlsson och Tengroth
Wijkman, Oscarson och Wilderäng
Bjärvall, Jerneck och Holmgren
Hagbert, Elfors och Lindström

Monica Lindblom juni 12, 2013 kl. 9:39

Gillar ordet pseudotillväxt skarpt, det kommer jag att använda framöver!

Stellan Tengroth juni 12, 2013 kl. 18:11

Visst är det bra. Sådana ord ska man samla på:)

Previous post:

Next post: