Hagbert, Elfors och Lindström svär i kyrkan

08 juni 2013

Pernilla Hagbert är arkitekturdoktorand som skriver om (o)hållbart byggande, Susanna Elfors har doktorerat inom samhällsplanering och verkar idag i Bagarmossen medan Fredrik Lindström för många av oss är domaren i På spåret. Men det är på tyngre meriter som han är med här.

 

Pernilla Hagbert diskuterar den paradoxala innebörden av tron på grön tillväxt, med byggindustrin och bostadsbranschen som illustrativt exempel. Hon pekar på den ensidiga tolkningen av hållbara boendemiljöer inom branschen, men även hur vi kan röra oss bortom effektivitet för att ta ett helhetsperspektiv på bostadsutvecklingen.

Susanna Elfors reflekterar över städernas tillväxt och över hur dessa ständigt förväntas bli större på bekostnad av grönområden för ekosystemtjänster, matförsörjning och rekreation. I en personlig betraktelse, som startar i  ett barndomsminne, visar Susanna hur den gröna förorten och det lokala gemensamma livet kan fungera som en modell för den omställning som vi måste göra.

Fredrik Lindströms utgångspunkt är att vårt tillväxtbegrepp faktiskt innebär att vi aldrig får bli nöjda. Så fort vi blir för belåtna med våra liv så blir vi sämre på att konsumera, och äventyrar därmed vår välfärd. I vår nutida livsstil så räcker det ”naturliga” missnöjet inte riktigt till, och därför har vi lärt oss att tillverka missnöje på ett slags konstgjord väg. Vi gör det mycket med hjälp av reklam, som hela tiden påminner oss om bristerna i våra liv – så att vi aldrig blir nöjda. Vi lever i ett ekonomistiskt tidevarv, där vi likt en narkoman är slav under vårt eget beroende. Och var och en är strängt upptagen med sitt självförverkligande, som man är övertygad om är något man enbart gör för sin egen skull. Men är även vår individualism i själva verket mest ett sätt att hålla tillväxten uppe?

 

——-
Och här finns motsvarande om:
Grankvist, Hammar, Karlsson och Tengroth
Hornborg, Borgeryd och Östberg/Sjöberg
Wijkman, Oscarson och Wilderäng
Bjärvall, Jerneck och Holmgren

Previous post:

Next post: