Allt hänger ihop

01 juni 2013

Bara man reflekterar det allra minsta över de väsentliga utmaningar som vi står inför är det uppenbart:
Allt hänger ihop.

Jag har haft anledning att försöka skrapa på ytan till prognoser inom transportsektorn på tiotals års sikt.
Hur många bilar kommer vi att ha år 2030? Hur ofta kommer vi att åka tåg?

Detta är frågor som inte går att hantera om man inte har kunskap om potential hos framtida tekniker, man måste ha grundläggande nautrvetenskaplig kompetens och veta vad termodynamiken innebär. Om man försöker bedöma möjligheten att i massiv skala köra på biobränsle är det inte oviktigt att förstå biologi och inse att skogsavfall inte är en resurs som man kan plocka åt sig utan att det får konsekvenser för skogen och att monokulturer (majs, vide,…) är ett hot mot den biologiska mångfalden.
Att bedöma BNP utveckling utan att ha en uppfattning om samband mellan energikonsumtion och ekonomi är dömt att misslyckas. Nödvändiga beteendeförändringar är inte möjliga om man inte har en uppfattning om våra psykologiska drivkrafter.
etc, etc, etc.

Då är det så sorgligt att Göteborgs universitet tänker lägga ner forskarutbildningen i humanekologi, ett av  tvärvetenskapens andningshål.
Om detta skriver Emin Tengström, prof.em. i humanekologi i GP idag.

Previous post:

Next post: