Elbilsmyter

27 maj 2013

Läser idag en artikel om elbilar i GP (finns nog inte på nätet).

Experterna tror uppenbarligen att det dröjer några år innan genombrottet sker, och det är väl inte så konstigt.
Det brukar alltid vara 10-15 år tills den nya batteriteknologin förväntas slå igenom:)
Och detta är för mig inget att höja på ögonbrynen över, det som gör mig bekymrad är bilden som man okritiskt för fram:

– Elbilen släpper inte ut någon koldioxid. Självklart är det så att det inte kommer ut någon koldioxid ur det obefintliga avgasröret, men elektriciteten måste produceras och det dominerande sättet att producera el är med kolkraft (=mycket CO2). Sverige är i detta avseende en udda fågel med mycket vattenkraft och en mycket stor andel kärnkraft. Huruvida kärnkraft är en hållbar teknologi kan man tvista om, men det ämnar jag inte lägga någon möda på just nu.

– Elmotorn har en verkningsgrad på 90-95% jämfört med en förbränningsmotor som har ungefär 30%. Ja, det stämmer. Detta styrs av termodynamikens lagar. Att skapa energi av hög kvalitet (rörelseenergi eller elektricitet) ur värme (förbränningsmotor, kolkraft, kärnkraft etc.) är dömt att ligga på en verkningsgrad på cirka 30%. Om man tar hänsyn till att den mesta elektriciteten produceras med kol eller kärnkraft betyder det att man i det steget redan har ”drabbats” av den låga verkningsgraden.
Sorry, men det finns inga gratisluncher:(

– Vi kan minska oljeberoendet. I ett livscykelperspektiv sker ungefär hälften av bilens koldioxidutsläpp vid produktionen. Och med tanke på att el i en global skala väsentligen produceras med kolkraft är det en klen tröst att spara olja, men elda brunkol. Ingen vinst för klimatet i alla fall.

– Driftkostnaden för elbilen är 2 kronor per mil. Visst är detta lägre än för bensinbilen, men det beror på att elpriset styrs av priset på kol och det är lägre än oljepriset. Dessutom är som bekant skatten på bensin inte obetydlig. I en sann kalkyl, och om man jämför en bensinbil med lika måttliga prestanda som hos de flesta elbilar kommer energiförbrukningen att vara på ungefär samma nivå. Den styrs inte av om man tankar bensin eller sätter in en sladd i väggen utan av bilens vikt, toppfart och luftmotstånd.
Otur, men inte heller här fanns det någon gratislunch…

 

P.S.
Energin som bilen ”tankas” med går i första hand till att driva den framåt, men i vårt kalla klimat skulle i vart fall jag uppskatta lite varmluft i kupén. I analogi med framdriften styrs energiåtgången inte av valet mellan bensin och elektricitet utan hur kall om näsan jag vill vara och hur dåligt isolerad bilen är.
Och här är det tyvärr 1-0 till förbränningsmotorn. Dess kassa verkningsgrad för att flytta sig framåt ger som bonus värme som kan blåsa i mitt ansikte.
Illustreras av två elbilsentusiaster som jag känner. Den ene klädde sig i mössa och termobyxor och den andra hade en dieselvärmare i sin elbil:(
Det finns förstås ett tredje alternativ, och det är att värma upp bilen med elektricitet, men med den dåliga verkningsgraden då man genererar elen kommer detta att ge större CO2-utsläpp än dieselvärmaren. Jag ska inte tjata om luncherna, men hur man än vänder sig så brukar ändan vara bak…
D.S.

 

 

 

Martin Saar maj 28, 2013 kl. 21:32

Visst är det så att gratisluncherna är väldigt sällsynta, Och det är sorgligt att så få förstår och verkar ha förmågan att se helheten ned bilen, både den inbäddade energin som finns i alla produkter och ganska mkt i en bil. Mellan 2000-3000 liter olja. Det verkar som om bilförespråkarna tror att bilen bara uppstår ur tomma intet, utan energi eller andra naturresurser. Helt enkelt materialiseras av sig självt. Sen har vi det där med elproduktion, där du så rätt och riktigt beskriver hur det ligger till. Sverige och framför allt Norge med gott om ren el (Om man nu tror att kärnkraft är ren) kommer aldrig själva att välja ett eget bränslespår som heter el. Här har Gröna Bilister eldat på med huvet under armen ett par år. Men förståndet verkar saknas i denna organisation. Bra artikel helt i linje med den uppfattning jag försökt sprida många år, bl a på http://www.asposverige.se

Oscar Kjellberg maj 29, 2013 kl. 7:25

Det var kort och effektivt. Tack för det!

Visst är det märkligt att media inte har krossat dessa myter redan för decennier sedan när man så enkelt kan avslöja dem som feltänk. Det gör att man börjar fundera över hur det går till när en person blir journalist och kommer in i jobbet för att sedan leva med dessa myter utan att kunna se igenom dem trots att det är så lätt. Handlar det om journalistutbildningen, rekryteringen till media, socialiseringen på jobbet eller cheferna?

Stellan Tengroth maj 29, 2013 kl. 18:30

Ja, visst kan man undra över avsaknaden av kritiskt tänkande.
Sedan skulle nog både ekonomer och journalister behöva en grundkurs i fysik.

Yngve Nilsson maj 30, 2013 kl. 5:48

En sak är energin till att rulla fordonet, men vi ” glömmer ” all den energi som går åt att tillverka batteriet till elfordonet. Sedan när batteriet är förbrukat skall vi bygga berg av dessa. De går inte att återvinna, vi får bygga berg för konstgjorda utförsbackar.

Stellan Tengroth maj 30, 2013 kl. 7:42

Yngve,
ja det gäller att inte glömma någon del i det hela. Det är bättre att åka skidor utför de berg vi redan har. Om de ligger så avlägset att det krävs en bilresa för att ta sig dit kanske vi får träna oss i längdåkning.

Johan D juni 9, 2013 kl. 22:56

Yngve Nilsson, kan du upplysa oss hur mycket energi det handlar om?

Jimmy maj 8, 2015 kl. 7:39

Hej!

I min tankevärd är det svårare att få folk att byta livsstil än elproducent. En elbil som drivs av kolkraftverk är en nettovinst mot en bensin eller dieselbil som har sitt fossilkraftverk med sig. ”Union of concerned scientists” räknar med att en Tesla model S som laddas i Dakota (staten med smutsigast el i USA) släpper ut lika mycket koldioxid som en bil som drar 0,7 liter bensin per mil. Teslan räknas in i en klass där bilarna drar mellan 0,87 0ch 1,5 l/mil.

Om man sedan kan ställa om från smutsig el till förnybart så ökar gradvis nettovinsten tills man har 100% förnybart. Problemet med att byta ut hela bilflottan kvarstår dock.

Avslutningsvis tror jag inte att vi tjänar någonting på att vara skeptiska till något som är mer energieffektivt för att istället behålla dagens teknik. Speciellt som bilflottan i världen ändå ”förnyas” på något decennium.

Tack och hej!

PS. Länk till rapporten från Union of concerned scientists: http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/clean_vehicles/electric-car-global-warming-emissions-report.pdf

Previous post:

Next post: