Boklansering i Almedalen

30 maj 2013

Den 3:e juli blir det stor lansering av boken Att svära i kyrkan – tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Allt sker i politikens smältdegel Almedalen.

Boken innehåller 23 kapitel med tillsammans 24 författare.

Saxat från bokens inledning några korta ord om de fyra första kapitlen:

Per Grankvist inleder med att skärskåda vårt ordbruk. Den första kända användningen av ordet tillväxt går tillbaka till år 1633, och idag är det en del i vardagsspråket som vi tar för given. Vad vi lägger i ordens betydelse, vad som sägs i klartext och vad som står mellan raderna är mycket viktigare än vad man kan förledas tro.

KG Hammar tar upp något som är minst lika viktigt som språkbruket – den inre och andliga tillväxten. En tillväxt som inte tär på några ändliga naturresurser och som kanske är en förutsättning om vi ska kunna säga nej till den ekonomiska tillväxten.

Sara Karlsson är tydlig med att identifiera två aspekter av tillväxtdiskussionen. Å ena sidan frågan om tillväxten är möjlig och å andra sidan frågan om den är något att sträva efter. Med detta sagt lägger hon sedan kraften på att vrida och vända på tankarna om tillväxt är önskvärd, men också vad som skiljer välfärd och välstånd. I sin roll som politiker och riksdagsledamot ser hon tillväxtens dilemma tydligare än många andra.

Stellan Tengroth har fokus på den infallsvinkel som Sara inte tog upp. Med avstamp i de villkor för växande som gäller inom biologin analyserar han möjligheterna för fortsatt BNP-tillväxt. Kapitlet avslutas med en appell för förnöjsamhet.

Jag återkommer med de andra bidragen, men är elak nog att ta några i sänder:)

Här kan du hitta den kompletta listan på alla författarnamn.

——-
Och här finns motsvarande om:
Hornborg, Borgeryd och Östberg/Sjöberg
Wijkman, Oscarson och Wilderäng
Bjärvall, Jerneck och Holmgren
Hagbert, Elfors och Lindström

Previous post:

Next post: