Hubbert och Cervenka

02 december 2012

I dagens Svenska Dagbladet hittar man Andreas Cervenkas krönika med titeln: Tillväxten – en jobbig tvångströja

I den kan man läsa det som han hävdar är uppenbart för en femteklassare ”Verklighetens ekonomi är snarare läran om skenande konsumtion av saker det är ont om men som vi låtsas finns i oändlig mängd”.

Uppenbart, både för femteklassare och för de flesta människor som stannar upp och reflekterar en stund är att en ständigt växande ekonomi och naturresurser som är ändliga är en ekvation som aldrig kan gå ihop.

Inte bara Cervenka, utan även många andra har för länge sedan skrivit om detta. Av en tillfällighet råkade jag i eftermiddags snubbla över gamla artiklar av M. King Hubbert, mest känd för sina förutsägelser om våra ändliga fossila resurser och peak-oil-kurvan.

Han ägnade sig inte bara åt energi, utan även åt Cervenkas tema: tillväxt i ekonomi och av energikonsumtion. För honom var det givet att dessa var två system var beroende av varandra, men där den ena av hårda fysikaliska skäl är dömd att bryta sin tillväxt, medan den andra lever sitt eget liv och fortsätter sin exponentiella tillväxt upp i det blå.  I den här korta texten hittar jag detta citat: ”All we have to do is completely overhaul our culture and find an alternative to money”.

Att finna ett alternativ till pengar… det låter som något för Cervenka att bita i. Kräver nog minst två söndagskrönikor…

En annan läsvärd artikel av Hubbert: Exponential Growth as a Transient Phenomenon in Humans History. Skriven till en WWF-konferens 1976.

Noterar dessutom att Wijkman och Rockströms senaste bok Bankrupting Nature är ute nu (AdlibrisBokus).
Också här är konflikten mellan ekonomi och naturresurser central.  Tillväxtens dilemman går igen. Det finns ingen smitväg…

Previous post:

Next post: