LRF talar klarspråk

04 november 2012

Macklean heter strategi- och utvvecklingsbolaget som ägs av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund).

De har nyligen publicerat en rapport med titeln ”PEAK OIL – slutet för den billiga oljan – vad innebär det för de gröna näringarna?

Det är upplyftande att se en etablerad organisation som talar i sådan klartext om de problem som vi kan vänta oss.
Nedan några (lösryckta) citat.

Redan i ingressen kommer den obekväma kopplingen till BNP-tillväxt:
”Tillförlitlig tillgång till billig olja utgör en livsnödvändig del i det moderna samhället och en förutsättning för en ständigt växande ekonomi”

Om tidsperspektiven när Peak Oil kommer att påverka oss:
”… med en trolig början inom några få år”

Om transportsektorn som till över 90% är beroende av olja:
”… inga storskaliga fungerande alternativ finns idag”

Om de omställningar som väntar:
”Samhället kommer i allmänhet att behöva bli betydligt mer lokalt och regionalt. Dagens globala marknader där allt i princip kan transporteras överallt kommer att bli ett minne blott”

”En återgång till mer varierat jordbruk, som dessutom ger mindre behov av konstgödsel och bekämpningsmedel kommer att vara centralt”

”Därutöver skall man inte underskatta risken med minskad tillgång på olja som i perioder kan leda till en ren bristsituation, oavsett marknadspris”

Som sagt, några lösryckta citat.
Klicka på länken och läs resten. Den är värd det!

 

 

Previous post:

Next post: