Finns det substitut för oljan? Nej, inga alls.

08 november 2012

Professor Charles Hall skriver i Svenskan (7/11) om olja och ekonomi.

Han talar om de uppenbara fakta, som vi så sällan får lov att läsa om i dagspressen.
Han säger att problemet i sig inte är att oljan sinar, utan vilka konsekvenser det får för våra ekonomier.
I debattartikeln lyfter han fram det uppenbara, att ekonomisk tillväxt och ökad oljeutvinning följs åt som siamesiska tvillingar.

På frågan om det finns substitut för olja och gas följer artiklens kortaste mening: Inga alls.

Den som är intresserad av överslagsräkning kan hos Coruncopia hitta en diskussion om det är en stor kaffebalja eller en espressokopp fylld med olja som svarar mot att vi spenderar en dollar.
Jag delar hans böjelse för sådana enkla mått och blir stärkt i vad jag brukar hävda: vi omger oss med 50-100 oljeslavar per person.

Med risk att märka ord, måste jag notera ett litet, men allvarligt fel i artikeln. En av de sista meningarna i artikeln börjar:
”Om och när den globala oljeproduktionstoppen inträffar…”.

Självklart borde de två första orden tas bort så att det blir:
”När den globala oljeproduktionstoppen inträffar…”.

Slutet på meningen finns det inget skäl att ha invändningar mot:
”… att innebära den största kris som den västerländska civilisationen någonsin ställts inför”

 

 

Previous post:

Next post: