Tänk på miljön innan du skriver ut

31 oktober 2012

så står det ofta längst ner i mailet och självklart kostar det både skog och energi att trycka på printknappen. Däremot skall man inte tro att vår digitala värld är så resurssnål.

Internet förbrukar mer energi än all världens pappersindustri. Visserligen är det mer innehåll, både i skrift och bild, än vad vi har i tidningar och böcker, men ändå en nyttig påminnelse om att det inte energimässigt är gratis att vara ute på nätet.

Informationen har gått en lång väg och jag hoppas att den inte har hunnit förvanskas på vägen.
Jag läste det hos bloggaren Kemikaliedetektiven, som länkade till Mentorline, som hänvisade till Aftonbladet, som refererade till New York Times.

Ett uppenbart fel hos Mentorline är att man blandar ihop energi och effekt. 76 miljarder kW för Internet och 67 miljarder kW för papperindustrin skall kanske vara kWh…

Jag går alltså inte i god för sanningshalten, men har tidigare läst om hur mycket servrarna slukar.
Ett tecken på detta är att Facebook har en stor anläggning i Luleå, där det är billigare att kyla bort all energi som vi åstadkommer med våra ”gilla”-tryckningarna.

 

Elisabeth november 4, 2012 kl. 13:12

En mycket viktig och angelägen sida som jag kommer att återkomma till. Tack!!

Previous post:

Next post: