Heja politikerna i Alingsås

21 september 2012

Via ett välkommet tips har jag fått upp ögonen för att Alingsås tycks vara en av de mer framsynta kommunerna i Sverige.

Över alla partigränser har man i kommunfullmäktige enhälligt antagit en energiplan. I den visar man kurage och säger i klartext att peak-oil inte är någon kontroversiell slutsats, utan ett faktum som det gäller att förhålla sig till.

Ur Energiplanen väljer jag att citera några meningar:

Exakt när detta (peak-oil) sker är dock relativt ointressant. Viktigare att förstå är att det kommer att ske

”Genom att redan nu erkänna den energiutmaning hela samhället står inför och utifrån detta börja vidta åtgärder har Alingsås goda möjligheter att vara väl förberett. Genom att agera nu kan Alingsås klara en omställning till ett mer resilient, mer energieffektivt, mer hållbart samhälle med fortsatt välfärd”

Visst är detta intressant, och betänk att det inte är någon flummig bloggare, utan folkvalda beslutsfattare, som av fri vilja väljer att säga ”peak-oil kommer att ske – agera nu!”.

Bilaga 5 till Energiplanen är författad av en konsult (Anders Linde), men då den refereras från den antagna planen ser jag också den som ett uttryck för Alingsåspolitikernas insikter.

Om alternativa energikällor säger man: ”… inga alternativ för närvarande kunna upprätthålla den komplexitet som kännetecknar vårt samhälle”.
Konsekvenserna av dessa torra ord är dramatiska.

”Med störningar i energiförsörjningen kommer många att frysa” är ett krasst konstaterande som kanske inte alla Alingsåsare vill inse.

Det är roligt att se att i Alingsås värld berör man inte bara de mest uppenbara, transporter och uppvärmning, utan också det som är ännu mer kritiskt: vår matförsörjning och tillgång till åkermark.

”Kunskapen om odling och lagring av livsmedel finns inte i samhället och en förändring av landskapet och distributionskanalerna tar tid. Processen måste därför börja nu medan tid, energi och kapital i tillräcklig mängd finns tillgängligt. Det är dessutom lättare och mer resurseffektivt att hålla liv i ett befintligt odlingslandskap än att senare, när det förfallit, åter ta det i bruk”

Det finns mer som skulle kunna citeras, men jag avstår från det.

Alingsåsare:
Var stolta över era folkvalda, och se till att de med rak rygg och tydlig stämma för ut budskapet i Energiplanen.

Previous post:

Next post: