Stefan Edman om myten

10 mars 2012

På dagens ledarsida i GP kan man läsa Stefan Edmans krönika om Tillväxtmyten.

Det som han tar upp borde egentligen vara självklarheter även för den som skriver GP:s huvudledare, och för den delen, alla andra som skriver ledare. Det är generande basic.
Edman nämner tre orsaker till att det är så tyst om det omöjliga med fortsatt tillväxt:

  1. Vi blundar för de fakta som finns om att naturresurserna är knappa tillgångar som inte räcker till för vårt sätt att leva.
    .
  2. Vi hoppas att tekniken skall rädda oss. Vi blundar för att grön tillväxt är en myt.
    .
  3. Vi vet inte hur vi skall hantera det. Vi har inget alternativ till det ständiga växandet.

Förvisso är den sista punkten en knäckfråga.
Men det hjälper inte att sticka huvudet i sanden!

Att jag skrev ”vi” i de tre punkterna betyder förstås inte att ”du” eller ”jag” skall känna oss träffade.
Vi har ju förstått, medan det är de andra som inte gör det…

 

Inger E(norah4you) mars 10, 2012 kl. 10:06

Det stora problemet är inte som många tror begränsade resurser utan användning av de resurser som finns, lokalt, regionalt och globalt. Vi i Sverige har lika lite som något annat land industrialiserat eller i utveckling förstått att framtidsfrågorna handlar om Rent Vatten och hur vi använder den energi och de naturtillgångar vi trots allt har på ett sätt som ger bästa möjliga standard utan att överdriva.

Här i Sverige håller debatten om läsplattor på. Ett av många exempel på att vi inte har den blekaste aning om helheten. I läsplattor finns många rara mineraler som vi skulle kunna använda bättre för att inte tala om att vi återigen är inne i samma fälla som när en del i kärnkraftsomröstningsdebatten förklarade att det var bra, minsann, att vi installerade direktverkande el, för totalt sett så sparade vi ju energi…. men så var inte verkligheten och så är verkligheten inte idag. Vi bygger in behov av stora och hela tiden ökande mängder av energikrävande åtgärder, teknik och så vidare i princip i all vardag. Det borde vara energiåtgång per producerad del, från råvara till färdig produkt, som är intressant. Inte kostnad i kronor, ören, dollar och cent.

Vi som var med när Spökis kolliderade med den stora matarledningen och dog samtidigt som all el i södra Sverige (och mer) försvann i ett, vi vet vad ett längre avbrott innebär på kort och lång sikt. Men övriga? Vi kan inte hela tiden skaffa energislösande prylar (energislösande i tillverkningsledet eller vid användning) och sedan stoppa huvudet i sanden och tro att vi inte behöver kärnkraft de närmaste 50 åren. Det är bara ett av många exempel på idioti i debatten.

Previous post:

Next post: