Inte ljusgrön utan riktigt smutsgrön teknik

07 mars 2012

Hur man än vänder sig har man ändan bak…

Hanna Vikström och Mikael Höök, båda från Uppsala univerisitet, skriver i en debattartikel i Ny Teknik om de sälsynta jordartsmetallerna som är viktiga beståndsdelar i bland annat moderna vindkraftverk.

Jag var sedan tidigare medveten om att neodym till 95 % kommer från ett litet område i Kina, men jag får erkänna min tidigare okunskap: jag visste inte att brytningen var så smutsig och att det var förknippat med så mycket radioaktiva utsläpp.
Den eftertraktade neodymen finns nämligen i sällskap med de radioaktiva torium och uran.

Att USA och Australien har lagt ned gruvbrytningen beror på föroreningar i form av tungmetaller och radioaktivt spillvatten.

Vindkraften kanske forfarande är något ”grönare” än annan energiproduktion, men man kan inte utan vidare ta det för givet.

Som vanligt hamnar jag i samma slutsats: Det enda möjliga är ett lågenergisamhälle.
Det må vara hur trist och dåligt på alla sätt, men det är svårt att se något annat…

petter mars 8, 2012 kl. 14:42

Nej nej nej, det är inte trist med lågenergisamhälle!

Utmaningen är att styra om så att man inte längre strävar efter tillväxt utan att man strävar mot effektivitet. Det är inte alltid samma de två. Exempel: ett företag som innoverar och tillverkar en produkt effektivare kan därmed sälja till billigare pris och får då mindre inkomst, men produktionen kräver också mindre utgifter och resurser, så företaget tjänar mer. Men i politikernas ögon så har ”tillväxten gått ned” för att omsättningen gått ned, vilket då är negativt i deras ögon trots att något positivt hänt och att folk fått ökad inkomst!

När politiker (och folk i övrigt) lär sig att man inte bör sträva efter tillväxt utan effektivitet så blir lågenergisamhället en naturlig del av den utvecklingen, samtidigt som vi kan fortsätta att utveckla vår levnadsstandard (vilket ju är den viktiga utvecklingen!)

Så poängen är att lågenergisamhället är resultatet av att vi blir mer effektiva i det vi gör, och alltså är det roligt och bra och absolut inte trist och dåligt. Bara man inte gör en felaktig koppling mellan lågenergisamhälle och sämre levnadsstandard, för en sådan koppling finns där inte naturligt.

Lars Klasén mars 11, 2012 kl. 23:34

Det är såklart bra att föra upp alla negativa konsekvenser av vilken teknik det än är i ljuset. Men att som Mikale Höök och Hanna Wikström helt döma ut vindkraften pga av en viss typ av vindkraftverk (och vad jag förstår även vattenkraftverk m fl!) nyttjar ”direktdrivna turbiner innehållande permanentmagneter med neodym” är verkligen konstigt. Och det framgår ju också i artikeln, om än otydligt, att denna teknik ännu inte är vanlig i vindkraftverk (men kan bli). Att därför skriva att ”Allt detta är i dagsläget den svarta grunden som vår ‘gröna’ energi vilar på” är ju helt falskt.

OM det nu är (dvs kan bli) ett så omfattande miljöproblem med att nyttja neodym som artikeln antyder så får man väl använda den idag vanligen förekommande, traditionella, tekniken, eller annan teknik. Det är ju inte vindkraften i sig det är fel på, eller hur! Intressant vore förstås om författarna satte användningen av neodym för vindkraftverk i relation till all annan användning, t ex vad gäller elektronik. Men de presenterar ju inte en enda konkret siffra kring produktionen! Kanske skjuter de mygg istället för kameler?

F ö: Vem säger emot den sista delen av följande slutsats som Staffan Tengroth drar: ”Vindkraften kanske forfarande är något ”grönare” än annan energiproduktion, men man kan inte utan vidare ta det för givet.” Ingen! Varför ska man ta något för givet?

Det är för övrigt väldigt märkligt att dra all ”annan energiproduktion” över en kam. Vadå ”annan”? Förutom denna produktion ”i sig” måste såklart även en rad andra faktorer vägas in och jämföras, typ lokalisering, tillgång till ev. bränsle, möjligheter till drift och underhåll – och mycket, mycket annat.

Stellan Tengroth mars 12, 2012 kl. 17:05

Lars,
visst är det som du säger, inte självklart vad som är bra och dåligt när det gäller energiframställning, men jag håller fast vid att det är viktigt som Hanna Vikström och Mikael Höök gör lyfta fram att det finns seriösa problem med tillgång till naturresurser, i det här fallet neodym.
Följden kan som du är inne på bli att man får bygga vindkraftverk med annan teknik, men vetskapen om problemen är i så fall en förutsättning.
//Stellan

Lars Klasén mars 12, 2012 kl. 21:51

Jag håller såklart med vad gäller att lyfta fram alla aspekter även på vindkraft. Att den (precis som allt annat) har sina problem är ju självklart för alla oss som med alla medel tar avstånd från kärnkraft som alternativ till ”fossilkraft”, och som därför ”puffar” för vindkraft, solkraft, biobränslen, etc, etc – ja även ”lågenergisamhälle” – men det kan ju för andra, som lyssnar på oss, förefalla som att vi bara blint anammar vindkraften. Mikael och Hanna vet nog bättre. Att de trots detta dömer ut vindkraften istället för att döma ut neodymbrytningen (och såklart berätta vilka användningsområden det har, inkl mängder och relativa proportioner, etc) gör mig verkligen undrande. (Jag menar, de kallar sig faktiskt forskare.)
Att jag ö h t uppmärksammade såväl artikeln som denna bloggtråd beror på att en av mina bekanta efter att ha läst artikeln började kalla vindkraften en miljöbluff. Och artikeln har logiskt nog börjat citeras bland s k klimatskeptiker, vilka letar efter halmstrån som underbygger deras skepticism mot vad nästan all forskning visar och därför vill smutskasta oss som tror på den, eller i alla fall inte vill ta risken att inte bry oss om den.

Previous post:

Next post: