Vår beredskap var god – Håll tummarna!

18 februari 2012

Det är glädjande med de små tecken man kan se på klarsyn och eftertanke.

Ett återfinns i DN där Erik Helmerson skriver om hur sårbara vi är. Inte minst gäller det matförsörjningen som i alla led är beroende av olja. Både till traktorer, bevattning, bekämpningsmedel och konstgödsel. Om matproduktionen (hemskt ord!) i sig är sårbar är det andra delar i kedjan som kan vara betydligt mer akuta. Som kan trigga en bristsituation på några dagar.

Transporterna som måste rulla och inte minst de digitala motorvägarna.
Jag kan vara mer orolig för ett haveri hos internet än i lastbilstransporter.
Får vi mat på hyllorna om ICA-handlaren inte når rätt server, kan lägga sin beställning och garantera betalningen?

Helmerson avslutar sin artikel med:
Köp konserver. Köp värmeljus. Installera vedspis. Håll tummarna.

Previous post:

Next post: