Hållbarhet på tre olika nivåer

28 februari 2012

Ibland kan det kännas som de viktiga frågorna om hållbar utveckling, resursbrist och tillväxtens ofullkomlighet lever i skymundan.

Då är det i alla fall roligt att notera att det finns många, i olika sammanhang, och i olika skalor som lyfter på locket.
Jag noterar här tre:

  1. Vinnarna av ”the Blue Planet Prize”, bland andra Gro Harlem Brundtland och Nicholas Stern  har skrivit ett papper med titeln ”Environment and Development Challenges: The Imperative to Act”.
    Jag avstår från att hänga upp mig på vissa formuleringar som kan tolkas som att de talar för ”hållbar tillväxt”. Där finns ändå så mycket övervägande klokt…
    .
  2. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) är en sammanslutning av stora multinationella koncerner. De tar på allvar upp viktiga krav som att i räkenskaperna ta med ekosystemtjänster och utsläpp av växthusgaser. Annat de nämner är att stoppa avskogning och det framgår att de inte mörkar, utan istället lyfter fram, hotet från en snar energibrist.
    .
  3. Regionala och kommunala organ i Jämtland och Västernorrland har låtit ta fram en rapport med den uppfordrande titlen: ”Har tillväxten nått vägs ände”. Skriven av Oscar Kjellberg.

Sammantaget känns det positivt att både internationellt ansedda personer, näringslivet och kommuner i Norrland är med på banan.
Om man läser noga kommer man säkert att märka att det finns brister hos alla tre, men det finns tillräckligt mycket som är bra!

 

Nroblex mars 6, 2012 kl. 11:05

Hej Stellan,
Läste din bok med stor behållning, tyckte att du har fina och enkla exempel på vad som egentligen är fundamentalt, nämligen att vi naturligtvis inte kan ha en oändlig tillväxt. Som du säger finns det inget exempel på att en exponentiell tillväxt, J-kurva är obruten utan den blir förr eller senare alltid en S-kurva då tillväxten bryts tvärt.

Det jag egentligen skulle vilja ha lite mer fokus på är överbefolkningsproblematiken. Vad tror du om den? Jag tycker den diskuteras alldeles för lite, och här i Sverige är ju befolkningsökning något som ses positivt, vilket ju är väldigt skrämmande. Jag kan inte se något positivt alls med att vi blir fler, kan du?

Något som också berörs alltför sällan i debatten om miljöförstöring tycker jag är matslöseriet. Mycket av den mat vi köper, oavsett om det är på restauranger eller till hemmet slängs. Jag läste någonstans att i en barnfamilj i Sverige slängs 25% av den mat som köps…

Tack för Ordet,
/NRoblex

Stellan Tengroth mars 6, 2012 kl. 18:50

Hej,
det gläder mig att du gillade boken.
Jag kan förstås inte säga emot dig om att den ökande befolkningen är ett problem.
Globalt kan man dela upp BNP-tillväxten i ökad befolkning och ökad konsumtion/capita. Två effekter som är lika stora.
Sedan vet jag inte hur man skall tackla befolkningsfrågan. Blir snabbt väldigt laddat…
Visst är det absurt och provocerande att vi slänger så mycket mat.
Utöver att vi slänger kan man faktiskt lägga till att många av oss äter mer än vad vi behöver och mår bra av. Är egentligen lika illa att slänga mat i sopsäcken som i matstrupen.

//Stellan

Previous post:

Next post: