Energistafetten

16 januari 2012

”Den plågsamma energistafetten” är titeln på min krönika i Fria Tidningen häromdagen.

Ramen är ett stafettlopp och även om det råder en oklarhet om det är 4×100 meter eller om distansen är längre, så ligger fokus på växlingen.
Och det är inte heller helt tydligt om det är till den fjärde och sista sträckan. Den sista? Det låter ödesmättat, men i denna tävling är det inte ens givet hur många sträckor man skall springa.
Nej, det kritiska är själva växlingen, och det faktum att den som vi står i begrepp att genomföra inte liknar någon vi gjort tidigare.

Att lära av historien fungerar inte längre!
Att ständigt öka takten är också fel taktik!

Previous post:

Next post: