En riskanalys är på sin plats

29 januari 2012

I dagens GP har Christian Azar och Henning Rodhe en debattartikel om forskning kring klimathotet.

Kontentan är att vetenskapen inte har några tydliga belägg för att klimathotet har blivit allvarligare de senaste tio åren.
Å andra sidan finns heller ingenting som indikerar att situationen skulle vara bättre.
Läget var illavarslande redan för tio år sedan och det är lika illa och osäkert idag.

Egentligen skall man inte vara speciellt förvånad.
Det ligger i vetenskapens metod att vara långsam med att dra slutsatser, och i allmänhet finns det inte några självklara sanningar i den vetenskapliga världen. Exempelvis kan politiker hävda att vi skall hålla oss inom ett tvågradersmål, men det finns inga vetenskapliga belägg vare sig för att två grader är rätt nivå eller, ännu mindre, någon seriös forskare som kan tala om vilken CO2-nivå som kan tillåtas för att det inte skall bli varmare än så.

Jag noterar med glädje att Azar/Rodhe nämner att en kritisk faktor är den starka ekonomiska tillväxten i Kina och andra s.k. tillväxtländer.
Azar har tidigare haft en, som jag tycker, lite blåögd syn på detta när han talat som om vi skulle kunna ha en obruten tillväxt under ytterligare 100 år.

Med den osäkerhet som råder inom klimatforskningen är det på sin platsa att göra en riskanalys.
En sådan, på en grundläggande nivå, skulle visa att även om vi inte med full säkerhet kan säga att klimatet kommer att löpa amok är konsekvenserna om det skulle göra det så katastrofala att detta räcker som skäl att vidta de mest radikala åtgärder för  ett minska uppvärmningen.

 

Classier Corn februari 9, 2012 kl. 20:54

Läsvärt och intressant inlägg!
Tack!

Previous post:

Next post: