S och C ger Trollhättan dödskyss

21 december 2011

Läste i dagens GP ett inlägg från Juholt och Waidelich. De drar en lans för att en tillväxtkommission skulle vara räddningen för Trollhättan efter SAAB.

Christina Jonäng (C) vill inte vara sämre, men hennes medicin är ett tillväxtprogram.

Oavsett om det är kommission eller program, bägge är stenhårt fast i tänkandet att det till varje pris gäller att växa, växa och åter växa.
Det finns ingen tillstymmelse till kritiskt tänkande: är det överhuvud taget möjligt att lösa Trollhättans problemen med gårdagens medicin?

En högst ovetenskaplig analys visar att S i sin artikel använde ordet tillväxt eller växande sex gånger och C  i repliken sju gånger.
Även om detta ordräknande inte säger allt, visar det för mig ett enkelriktat och kortsiktigt tänkande.

Trollhättan skulle behöva något bättre!

Previous post:

Next post: