Våra skulder växer och växer

20 november 2011

SVT:s Rapport har uppmärksammat att vi kanske inte skall peka finger åt grekerna, spanjorerna och italienarna.
Även om vår statsskuld är beskedlig är de smalade skulderna inte att leka med.
Sedan millenieskiftet har bolånen ökat med minst 10% om året, undantaget 2008 då de ”bara” ökade med 9,9 %…

Finansmarknadsminister Peter Norman går förstås ut och gjuter olja på vågorna och säger att vi definitivt inte har någon lånebubbla i Sverige.
Det påminner mig om en ”sanning” som en tidigare arbetskamrat hade:
Först när något har dementeras officiellt minst tre gånger finns det anledning att ta verkligen tro på det.

Cornucopia (inlägg av Mikael Malmaeus) har siffror som visar skuldernas utveckling i några OECD-länder.
Det gemensamma draget är att alla kurvorna pekar uppåt. Frågan är bara hur mycket.
Mellan 2000 och 2009 har skulder som andel av BNP ökat med 35 %.

 

Previous post:

Next post: