Grön tillväxt ?

19 juni 2011

..detta magiska som så många sätter sin tillit till… att ekonomin skall kunna växa samtidigt som belastningen på miljön skall gå åt andra hållet..

Det är den röda tråden i min krönika i senaste numret av Fria Tidningen där jag har ett slående exempel med ett initiativ att reducera utsläppen från landsvägstransporterna, men så länge man inte kan (vågar) ifrågasätta en ständigt ökande transportvolym visar det sig omöjligt att åstakomma något annat än i bästa fall status quo.

Inom krönikans ram tog jag inte upp att det dessvärre ser ut som om man har stora problem att nå de mål som skulle ha gett oförändrade utsläpp..
Här går det att läsa mer om KNEG (klimatneutrala godstransporter på väg).

 

”Tyvärr är det bara att inse: grön tillväxt är en vacker illusion, men så här  långt har vi bara sett den kolsvarta varianten. Tron att den likt en kameleont  ska växla färg från svart till grönt är inget annat är blåögt”

Anders Olsson juni 27, 2011 kl. 7:09

Att inte s.k. grön tillväxt skulle vara bra är en synvilla. Exemplet med en enda transport, där miljöbelastningen minskar, och det totala transportarbetet, där miljöbelastningen ökar, är inte färdigtänkt. Det finns naturligtvis en gräns för hur mycket transporter vi mäktar med, ökningen kan inte fortsätta i all oändlighet. Detta förstår var och en. När vi anser att den gränsen är nådd, kommer den minskade miljöbelastningen vid varje enskild transport att slå igenom på det totala transportarbetet, och då minskar miljöbelastningen även totalt. På område efter område i samhället är detta också vad som sker. Tillväxt är ett mått på omsättningen i samhället. Men tillväxt innehåller även en kvalitativ dimension och det är denna som i det långa loppet gör tillväxten både nödvändig och mindre farlig än vad dess motståndare hävdar. Teorin om den omöjliga tillväxten spricker som en såpbubbla i solsken när den konfronteras med vår praktiska verklighet.

Stellan Tengroth juni 27, 2011 kl. 18:39

Vad du säger om att ”var och en förstår att ökningen (tillväxten) inte kan fortsätta” är bara att hoppas på. Än så länge är det svårt att se några tecken på att våra ekonomer och politiker vågar tala om en framtid utan tillväxt.
Visst finns det en kvalitativ dimension, men än så länge har vi inte sett att den har uppvägt den kvantitiva.
Tiden får utvisa vilken såpbubbla som spricker…

Previous post:

Next post: