Tillväxt och Energi

18 april 2011

De två hänger ihop!

Utan energi ingen tillväxt.
Historiskt har vi inte haft någon tillväxt som inte har haft stöd av en ökad förbrukning av energi. Framför allt fossil sådan.

I Ny Teknik finns en artikel om att Sverige väntas få den största ökningen av energikonsumtionen i hela EU.
Enligt Energimyndigheten beror det på att vår BNP väntas öka så väldigt mycket…

Sambanden är kvar!
Decoupling är fortfarande en myt och det är svårt att ta till sig att vi kanske istället har en framtid med både minskande BNP och minskande energiförbrukning. Inte för att vi är så förtvivlat duktiga på att spara, men för att den billiga oljan helt enkelt inte finns kvar och att BNP inte kan växa upp i himlen.

Previous post:

Next post: