Hjulen måste snurra långsammare

01 mars 2011

I Svenska Dagbladet hittar jag idag en eftertänksam artikel om klimat och tillväxt.

Staffan Laestadius säger – för att bryta trenden med ökade utsläpp av koldioxid är det nödvändigt att ifrågasätta den ekonomiska tillväxten.

Hans slutkläm: 

Att glädjas över att hjulen – som för närvarande – tar fart på det klassiska sättet är som njutningen av att kissa i byxorna: det blir skönt för stunden men leder till obehagligheter på längre sikt. Den som föreställer sig att vi behöver öka farten för att skapa resurser för klimatarbetet har missuppfattat läget: det är sättet hjulen snurrar på som är problemet.

Till det kan jag bara lägga: de måste dessutom snurra långsammare!

Johan Erlandsson mars 2, 2011 kl. 17:24

Klockren kommentar! Vid första anblick verkar han ha kloka tankar, men drömmen om den hållbara tillväxten lyser sedan starkt igenom.

Previous post:

Next post: