Peak-oil x 2

22 januari 2011

En kommande energibrist är kanske den faktorer som tydligast sätter gränsen för en fortsatt ekonomisk tillväxt.

Jag har roat mig med att ta fram siffror på BNP-tillväxt och förändring (tillväxt) av utvunnen olja.
Det är så nära två siamesiska tvillingar som man kan komma.
Att tro på fortsatt ekonomisk tillväxt om vi inte har ökande tillgångar av olja är inget annat än naivt.

I veckan har jag sett två intressanta inlägg:

Programmet Klotet hade peak-oil som tema i sitt program i veckan.
Speciellt tycker jag att Kjell Aleklett är oerhört tydlig och pedagogisk. Lyssna på honom!

På tidningen Effekts web-sida hittar jag en referens till en brittisk rapport om energiransonering.
Jag får tillstå att jag bara har bläddrat i den och har ingen uppfattning om det kloka med ransonering.
Vad jag däremot noterar är att de har en parlamentarisk kommitté med namnet  All Party Parliamentary Group on Peak Oil and Gas.

Jag väntar med spänning på att också vi får en officiell grupp med ”peak-oil” i namnet.

Previous post:

Next post: