Kommer den inte från ICA?

07 januari 2011

Susanne Gäre skriver i dagens GP om den svenska jordbrukspolitiken och framförallt den nästan totala avsaknaden av intresse och diskussion om mat- och jordbrukspolitiken.
Det beror kanske på att vi lever i en värld där vi på fullt allvar tror att maten kommer från ICA-butiken.
Hon påminner om att vår svenska situation där vi lär ha fler frisörer än bönder inte är det normala.
Globalt är 80 % sysselsatta inom lantbruket.

En skrämmande stor del av olja och naturgas används för att driva det moderna jordbruket.
Med peak-oil och sinande tillgångar av både olja, naturgas och fosfor måste vi tänka om.
Dagens högeffektiva jordbruk och alla transporter är helt enkelt inte hållbart.

Susanne Gäre nalkas frågan från ett annat håll. Hon nämner inte oljan, men hennes utgångspunkter är minst lika giltiga.
Allt som kan leda till att frågorna inte sopas under mattan är värt att applådera!

Hennes slutkläm:

”Hur ska det svenska jordbruket se ut i framtiden? Vilka alternativ finns? Vilka vägar ska vi ta? De flesta bönder har det svårt i dag av olika anledningar. Ska vi ha kvar några lantbrukare i framtiden eller ska vi bara ha gran och skog och bli totalt importberoende. Ska vi sluta äta kött?
De här frågorna berör oss alla och jag begriper inte varför det är så knäpp tyst”

Kan också rekommendera boken Svart Jord av Gunnar Lindstedt

Previous post:

Next post: