Politiskt inkorrekt!

01 december 2010

I Fria Tidningen har jag idag inne en krönika med titeln ”En politiskt inkorrekt tanke”.
…och det väldigt ”mossiga” och politiskt inkorrekta är ordet: Förnöjsamhet.
När hörde man någon säga det högt senast!

Ytterligare en bokdistributör i listan är nu Miljöförbundet Jordens Vänner och deras webshop.

Previous post:

Next post: