Al Gores dröm & Hornborgs tankar

28 december 2010

GP har dragit igång en serie debattartiklar.

Del 1 av Al Gore andas en obotlig optimism, på gränsen till direkt blåögdhet i tron att det skall gå att få näringslivet att ta andra hänsyn än de kortsiktigt ekonomiska. Att de inte skulle sträva efter att ge aktieägarna maximal avkastning är knappast troligt.
Mycket av hans tankar om att den ”hållbara kapitalismen” borde ta långsiktiga hänsyn och räkna in externa faktorer i räkenskaperna är sunda, men knäckfrågan är ju hur man får incitamenten för dem att göra det. Och hans tro att det det gäller att ”maximera hållbar ekonomisk tillväxt” kan i vart fall jag aldrig ställa upp på. Hållbar och Tillväxt är två ord som i praktiken inte är möjliga att förena. 

I del 2 skriver Alf Hornborg bl.a om vår ohållbara prylkonsumtion. Även om också han har visioner som inte är självklart lätta att realisera lyser hans ord av betydligt större klarsyn:
                                        –
Är Europas största utmaning verkligen att öka sin ekonomiska tillväxt? Vilket är det största problemet: att det finns för lite pengar i Europa, eller att det finns för lite i Sydamerika och Afrika? Är det någon som inbillar sig att de skattesubventionerade, etanoldrivna miljöbilarna tillverkades för miljöns skull?
                                       –
För de ekonomer som aldrig bekymrat sig om sinande resurser eller globala klyftor är tillväxt enbart av godo. Men just dessa ekonomer var också de som blev mest överraskade av de senaste två årens finanskriser i USA, Island, Irland, Grekland… När kriserna väl har förvärrats, lite längre fram, kanske det plötsligt blir rumsrent att ägna riksdagsdebatter åt hur vi skulle kunna ändra på pengarnas, tillväxtens och teknikutvecklingens logik.

Läs gärna både Al Gore och Alf Hornborg.
Själv väntar jag med spänning på de tre andra utlovade bidragen.

Previous post:

Next post: