Ytterligare begrepp

15 oktober 2010

I GP läser jag en i många avseenden klok debattartikel om att vi behöver nya begrepp i miljödebatten.

Ulf Jakobsson efterlyser Peak-oil, Innovationsteori och Entrepenörshinder.
Till den listan skulle jag vilja lägga Lågenergisamhälle.
Uf nämner att vi behöver energi- och transportinnovationer. Må så vara, men om vi tror att vi kan fortsätta använda energi och förflytta oss i samma takt som vi har vant oss vid är det risk att vi blir gruvligt besvikna.

Läs också min artikel i Fria Tidningen. Införd dagarna före valet.
Peak-oil är en gemensam nämnare med Ulf Jakobssons artikel, men annars är vinklingen lite annorlunda.

Här finns mina publicerade artiklar. Tillväxten är historia är min egen favorit…

Previous post:

Next post: