Steg 3 – skriv på uppropet

14 september 2010

Steg 3 är ett nätverk för att ställa de kritiska frågorna om tillväxten är möjlig och hur en framtid kan te sig där denna inte längre är normen.

Baktanken med namnet Steg 3 är:

  • Steg 1: Business as usual – Tillväxt utan något kritiskt ifrågasättande.
  • Steg 2: Det finns vissa problem, men jag är och förblir teknikoptimist.
  • Steg 3: Vi måste faktiskt leva inom de gränser som ekosystemen sätter upp.

Detta var VÄLDIGT kortfattat.
Gå in på www.steg3.se

Håller du med om tankarna? Skriv då på uppropet här eller på facebook

Previous post:

Next post: