Ingenjören som tänker själv

30 september 2010

detta är titlen på Bo Zackrissons krönika i senaste numret av 2000-Talets Vetenskap.

Ett citat ur hans text finns bland recensionerna.

Han avslutar med:
”Dock tror jag att Tengroth underskattar finanskapitalets girighet och våldstendenser när dess berättigande står på spel”

Detta vill jag lämna in en liten protest mot.

Jag har försökt undvika att spekulera i hur kapitalet och andra kan tänkas agera då marken börjar gunga under dem. 
Det leder för långt att inom bokens få sidor resonera om det på ett kvalificerat sätt.
Däremot har jag varit tydlig med att näringslivet inte har några andra drivkrafter än att tjäna pengar och att de knappast kan vara pådrivande på vägen mot en hållbar framtid.

Previous post:

Next post: