Här ligger en hund begraven

07 september 2010

Läser i GP ett debattinlägg från företrädare för Skogsindustrierna. Av omsorg om omställning till förnybar energi från skogsråvaror hävdar de med emfas att den föreslagna kilometerskatten skulle vara ett hot mot en en ökad användning av biodrivmedel.

Men, hallå!

Om det krävs så mycket dieseldrivna transporter för att få fram råvaran till den förnybara etanolen. Hur miljö- och klimatsmart är den egentligen.
Utan att gå in på siffror om energiutbyte är denna artikel en enda stor larmsignal.

Previous post:

Next post: