En tredje berättelse och Omställning i Göteborg

19 september 2010

I väntan på att valvakan skall dra igång om några timmar läser jag två debattartiklar:

Den första i Dalarnas Tidning av Bo Ekman, Tällberg Foundation, om en tredje berättelse.
Den första är den om den ständiga ekonomiska tillväxten och den andra om naturen och de hotade ekosystemen.
Ekmans tredje handlar om mäniskans bästa. Han är förstås så framsynt att han inte tror att detta är i motsättning till den andra berättelsen.
Hur det är med den första (ekonomiska) berättelsen kan man fundera på. Kan vi forsätta att ha ekonomin som ledstjärna om vi i längden skall få ett gott liv. Han avslutar:

Den här valrörelsen är förlorad i klimat-, energi- och miljöfrågan. Därför bör vi dagen efter valet påbörja samtalet om hur vi människor vill leva i framtiden. Vi är ohjälpligt beroende av, och utlämnande till varandra och till naturen.

Den andra hittar jag i Fria Tidnigen från några representanter för Omställning, Göteborg: Hugo Norell, Elinor Askmar  och Robert Dufva.

Efter att ha tryckt på att vi är skuldsatta, både ekonomiskt och ekologiskt säger de:

Allt detta för den heliga tillväxten som båda blocken lovprisar. Denna skuldsättning kommer att leda oss till fler och fler kriser både ekonomiska, resursmässiga och miljömässiga. Det är inte lätt att skapa ett alternativ till denna utveckling. Vi tror att det behövs en bred folkrörelse med många olika delar och väldigt många människor engagerade för att komma vidare.

Omställningsrörelsen är nog bland det mest hoppfulla jag ser idag.

Att vi är många som engagerar oss på detta sätt är nog (tyvärr?) viktigare än hur valvakan slutar ikväll.

Previous post:

Next post: