Recension på minplanet.se

24 juli 2010

På WWF:s sida minplanet.se har Mattias Goldmann recenserat min bok Tillväxt till döds.

Även om det i huvudsak är en positiv recension är det några punkter som jag väljer att kommentera:

 • Jag tillstår villigt att jag har ett västerländskt perspektiv, men jag hoppas det framgår att jag inte alls tror på samma lösningar i nord och i syd. Där tror till och med jag på en viss tillväxt.
  .
 • Det statistiska underlaget för fossila tillgångar är inte baserat på en halvårsrapport, utan på den årliga sammanställningen från BP. Även om detta företag i dessa tider inte har det bästa anseende anses nog fortfarande deras sammanställning av officiella uppgifter som tillförlitliga och inte svajiga. Jag inser däremot att jag tydligare borde tryckt på att de data som respektive land levererar inte är hela sanningen utan kan vara väldigt friserade siffror.
  .
 • När det gäller om ”decoupling” är verklighet tycks det som om Goldmann har missuppfattat mitt budskap. Precis som bl.a. Tim Jackson för jag fram siffror som visar att vi är väldigt långt från att frikoppla BNP-tillväxten från miljöpåverkan. Jag får kanske fundera på hur jag kan uttrycka detta på ett tydligare vis. 
  .
 • Goldmann efterlyser synliga tecken på miljöansvar för boken. Ett tecken, om än osynligt, är väl att den inbundna utgåvan inte existerar.
  .
 • Att Goldmann inte utesluter en oändlig tillväxt får stå för honom, själv är jag övertygad om att ingenting, varken BNP, lycka eller kärlek (tyvärr) kan växa i det oändliga. Att bevisa det är kanske inte möjligt, men det tål att fundera på och här ligger en viktig diskussion.

Previous post:

Next post: