Efter Peak-Oil

05 juli 2010

Som ofta verkar det vara en tillfällighet när jag hittar något nytt intressant på nätet.
Peak-Oil finns det vid det här laget många olika sidor om.
Efter att ha kikat på några olika är i vart fall jag övertygad om att vi är nära toppen.
Möjligtvis passerade vi den för två år sedan. Oljeutvinningen har ännu inte nått tillbaka till höjderna från sommaren år 2008…
Och om det skulle vara några år kvar: det är i ett något längre perspektiv inte viktigt om toppen redan är passerad eller om det skulle dröja något decennium till.

För den som vill ha lite substans bakom talet om Peak-Oil rekommenderar jag tre videofilmer på PostPeakLiving.

De två första delarna är fullspäckade med argument för att Peak-Oil är ett verkligt problem och att det kommer att drabba oss i en nära framtid.
För den som redan är övertygad om att oljan är på väg att sina är det kanske inte så mycket nytt.

Den sista delen tycker i vart fall jag har en mycket mer spännande infallsvinkel. Kopplingen mellan energi, ekonomi och vår vardag.
Fundera på skillnaden mellan att jobba för något vi ”Need to have” eller något som är ”Nice to have”.
Kanske skall jag lära mig att odla potatis. Det är väl ändå något som behövs även efter Peak-Oil…
Här finns del 3. Från YouTube uppdelad i 3a och 3b.

Previous post:

Next post: