Steg 3

06 juni 2010

Steg 3 är ett nätverk som arbeter för en hållbar framtid.
Vad som är tydligt inom Steg 3, är att tillväxten aldrig kan vara del i denna framtid.

Varför kallas det Steg 3?

  • Steg 1: Industrialismens barndom, där det inte fanns någon anledning att ifrågasätta tillväxten.
    Det fanns ännu inga tydliga gränser. Det fanns råvaror i överflöd, miljön kunde ta hand om det som vi släppte ifrån oss och tillväxten gav ett materiellt välstånd som ingen ville ifrågasätta.
  • Steg 2: Nu är det tydligt att natur och ekosystem utgör begränsningar, men de sanna optimisterna ser lösningen i tekniska landvinningar och en växande ekonomi. Vi måste först bli rika för att kunna lösa miljöproblemen.
  • Steg 3: Här handlar det om att släppa tron på att tillväxten kan lösa problemen, utan istället inse att en hållbara framtiden måste kombineras med en ekonomi som krymper istället för att växa.

Inom kan idag säga hur Steg 3 skall kunna genomföras, men bara insikten att varken Steg 1 eller Steg 2 är möjliga är en viktig början.

I ”Tillväxt till döds” har jag ett liknande resonemang, men jag använder andra namn på de olika vägarna. 

  • Steg 1 är med mina ord Plan A där man aningslöst strävar på och inte ifrågasätter det möjliga med en ständig tillväxt.
  • Steg 2 är min Plan A Light, där man agerar mot klimat- och miljöhot, men blundar för att tillväxten i sig är ett problem.
  • Steg 3 svarar mot min Plan B, som är den enda möjliga, men helt oprövade vägen framåt.
  • Utöver dessa tre talar jag om Alternativ C som är det brutala resultatet om vi misslyckas med att hejda tillväxten.

Previous post:

Next post: