FP:s syn på tillväxten

21 juni 2010

Nu har jag fått en reaktion från den politiska scenen. Jan Björklund har lämnat boken vidare till en av sina medarbetare.

Hade ett trevligt samtal med Erik Scheller, nationalekonom och folkpartist.
Att samtalet var i en god ton är dock inte liktydigt med att vi efter en stund la på luren och var rörande eniga.
Nej, även om vi hade samsyn i vissa avseenden, ser vi grundproblem med helt olika ögon.

FP och Erik Scheller tror att tillväxten är en nödvändig ingrediens för att vi skall ha råd att rädda ekosystemen och klimatet.
Tillväxten drivs enligt honom inte primärt av ett ökat resursuttag och en ökande belastning på naturen utan av innovationer och den tekniska utvecklingen.

Som ekonom vill han inte uttala sig om tillväxten i naturen. Han går därför inte i polemik om hur tillväxten ser ut i naturen och om denna alltid bryts eller inte. Däremot hävdar han att den nationalekonomiska litteraturen entydigt stöder tesen att tillväxten är en förutsättning för en god samhällsutveckling.

Enligt Folkpartiet utgör Sverige ett gott exempel på att en minskande koldioxidintensitet (CO2/BNP-krona) kan gå hand i hand med en ekonomisk tillväxt.
Att koldioxidintensiteten har minskat, inte bara hos oss, utan även globalt är förstås positivt. Det besvärande faktumet att världens totala CO2-utsläpp har ökat med 200% samtidigt som koldioxidintensiteten minskat med 40% fick jag ingen riktigt bra kommentar till.

När det gällde BNP-måttet i sig var vi eniga om bristerna med att resursuttag och miljöförstöring inte tas med som de minusposter de borde utgöra.

Jag upplevde även att vi hade en likande bild av att vi är nära tidpunkten för peak-oil, men enligt honom var detta inget stort orosmoln. Vi har tidigare i historien upplevt naturresurser som ”peakat”. Efter detta har det kommit en annan resurs som har avlöst den som börjat tryta. Jag förnekar inte detta, däremot ser jag en stor oro i hur de historiska kurvorna äver BNP och oljeutvinning skuggar varandra.
Kan verkligen BNP fortsätta uppåt samtidigt som oljans kurva vänder nedåt?
När det gällde oron för sinande olja har alltså Folkpartiet en mycket mer optimistisk syn än vad jag och en del andra har.
Det är inte utan att jag önskar att Erik får rätt:-)

Som avslutning konstaterade han att enigheten över partigränserna är stor om det nödvändiga med en stark ekonomisk tillväxt.  
Här var det svårt för mig att säga emot.

Jag hoppas att jag har återgett de väsentliga delarna av vårt samtal på ett korrekt sätt och även om vi inte har samma syn uppskattar jag att Folkpartiet genom Erik Scheller hörde av sig.

Previous post:

Next post: