Hållbarhetskrisen

13 april 2010

Lars-Göran Engfeldt, fd svensk miljöambassadör, har idag ett debattinlägg i GP om hållbarhetskrisen. Detta är inte en kris som bara handlar om klimatet, bara om en instabil ekonomi eller bara om befolkningstryck.
Nej, det är en kris som sträcker sig över ”alla” områden. I den globala värld vi lever i idag gör vi människor avtryck inom alla områden och det finns ingenting som tyder på att vi har några marginaler kvar att fortsätta på samma sätt som vi gjort det senaste seklet.

Han säger bland annat att vi har en civilisation som bygger på ett ohållbart BNP-mått. Det är lätt att hålla med om det. BNP kan öka, och på papperet redovisas ”framsteg”, samtidigt som vi tänjer de ekologiska gränserna på ett riskabelt sätt.

Jag skulle vilja lägga till att även om man hittade ett bättre mått än BNP. Något som också tog hänsyn till miljön, skulle det vara orimligt även att detta mått skulle fortsätta växa.

Inse att tillväxt alltid är en övergående fas. Antingen vi talar om BNP eller om något ”smartare” mått.

Previous post:

Next post: