En ny epok

21 april 2010

Lars Henriksson har en krönika i GP där han refererar till forskare som hävdar att vi är på väg in i ett geologiskt epokskifte.

Från Holocen (från förra istiden) till Antropocen där för första gången geologin har påverkats av en biologisk art.
Den utrotning av arter som pågår just nu kan kanske jämföras med den som hänt vid tidigare skiften.

De gångerna har det varit meteornedslag eller andra katastrofer som brutit en epok. Nu är det vår mänskliga aktivitet.
Rätt eller fel, ger det skäl att stanna upp och fundera…

Previous post:

Next post: