Omslaget

2010-03-07

här kan du nu se hur omslaget kommer att se ut.

Som du ser, väldigt enkelt. Ingen tvetydig symbolik eller annat som kan förvilla.

Titeln, som jag redan har fått en del reaktioner på, står för sig själv.

Omslag: Karin Persson/Mermermer

Previous post:

Next post: