Christer Sanne om tillväxt

19 mars 2010

I Fria Tidningen skriver han under titeln ”Oekonomisk tillväxt” om att tillväxten är ett mantra som blint styr oss framåt (eller är det bakåt).

Han har en målande beskrivning av att vi befinner oss i en ”cykelekonomi”. Vi måste hela tiden röra oss framåt. Om vi stannar så ramlar vi omkull.
Ett uns av sanning ligger det i detta. Våra ekonomiska modeller förutsätter en ständigt växande ekonomi. Det gäller bara att öppna ögonen och inse att även om ”tillväxten är nödvändig” är den på samma gång ekologiskt omöjlig.
Inse detta dilemma!

Previous post:

Next post: