Biobränsle en dagslända

30 mars 2010

ActionAid har i en debattartikel i GP en analys av biobränslen och om det skulle kunna vara ett medel för att fortsätta transportera oss som vi har vant oss vid.

Siffrorna visar otrevligt tydligt att biobränslen aldrig kan bli annat än en mycket tillfällig lösning på vårt energiproblem.
Marken använder vi bäst för att odla det som skall försörja oss.
När det gäller transporterna är det tyvärr bara att se sanningen i vitögat: Det räcker inte att bara tanka något annat än bensin. Vi måste minska behovet att flytta oss själva och våra varor.
Det är inte enkelt, men om vi tror att det går att tanka etanol och tuta på som vanligt lurar vi oss själva.

Mythbuster mars 30, 2010 kl. 20:08

Instämmer i andemeningen – men släng inte ut barnet med badvattnet. Etanol är ett mycket bra bränsle som kan produceras miljövänligt, som kan lyfta människor ur fattigdom, som kan befria dem från tvånget att importera dyr olja från diktaturstater, som ersätter cancerframkallande vedeldning vid matlagning, med biprodukter som ger el.

Vi kommer att behöva etanol under väldigt lång tid framöver – till lastbilar, bussar, och även bilar. Enligt IAE går det att ersätta åtminstone 30 % av dagens transportenergi med etanol utan att behöva komma i konflikt med matbehov eller biologisk mångfald.

Så det är en klar möjlighet som vi inte ska visa ifrån oss. Men visst, det går inte bara att byta bränsle – vi måste fortfarande spara bort 70 % av dagens transportenergi – smartare planering, mer samåkning, mer godssamordning, stryk onödiga transporter, energieffektivare fordon – men som går på biobränslen.

Stellan Tengroth mars 30, 2010 kl. 20:27

Det är nog det som är det viktigaste (och svåraste), det du säger om att skära bort 70% av transporterna.
Om vi sedan kommer att ha etanol för de återstående 30%. Det återstår att se.

Mythbuster mars 31, 2010 kl. 6:11

Svårt – men inte omöjligt. Och här kan faktiskt etanol hjälpa till.

Redan dagens motorer drar mindre energi om de går på etanol än om de går på bensin – trots att motorerna förfinats för just bensin i över 100 år och idag bara fått en snabbfix för att nödtorftigt klara att köra på etanol. Dieselbilmotorer som går på etanol drar mindre energi än dieselmotorer som går på fossil diesel – pilottesterna visar på upp till 40 % mindre . Vad det blir i massproduktion återstår att se, men potentialen finns där. Även biogasmotorerna har potential att bli avsevärt effektivare. Hybridisering kommer att ge ytterligare besparingar, liksom en smartare logistik.

Teknik löser inte allt – men hjälper oss en ganska lång väg. Och omställningen tar tid – så det är lika bra att börja att hitta metoder som säkerställer att vi får fram hållbara biobränslen – för dit måste vi förr eller senare.

Att bara sätta klackarna i marken och bromsa allt som inte är 100 % rätt redan från start leder bara till ökat lidande när oljepriset åter slår i taket och leder till att allt fler människor blir fattiga och inte har råd att köpa av det enorma matöverskottet som faktiskt finns på världsmarknaden. ”Det har aldrig i historisk tid funnits så mycket mat per capita i världen som nu och till så låga priser” (Hazel & Wood 2007). Ändå hungrar fler människor än någonsin… Men det är uppenbart att ännu mer mat inte löser problemet. Det behövs inkomster till landsbygdsbefolkningen.

Exportmarknaderna för mat är stängda och ingen afrikansk bonde kan heller konkurrera med Europeiskt kemikaliejordbruk – och svårare blir det ju dyrare oljan blir, så det hjälper inte att de odlar mer mat – det lyfter dem inte ur fattigdomen. Däremot kan de producera biobränsle betydligt effektivare och billigare än vi. Och mark finns i överskott. Och ett effektivare jordbruk kan frigöra ännu mer mark. Biobränslen kan bli ett ordentligt lyft för den fattiga delen av världen som bor i tropiska och subtropiska länder. Att stoppa biobränslen leder bara till ökade oljepriser som drabbar dessa fattiga hårdast. Låt oss istället hjälpas åt att hitta sätten att framställa hållbara biobränslen.

Ivan L april 2, 2010 kl. 10:59

Håller med Mythbuster. Alla goda möjligheter till förnyelsebara bränslen måste få chans att prövas. Vad som är hållbart varierar från region till region. Det viktiga är att få in flexibilitet i fordonen — kanske krävs ny lagstiftning för att driva fram fordon som kan köras på många olika drivmedel. Även att öppna upp en marknad för efterkonvertering med bibehållna garantier.
Läste på LRFs hemsida att de tror på en nivå på cirka 10 procent av jordbruksproduktionen, det skulle ge då tillräckligt med bränsle att driva själva jordbruket fossilfritt samt ett litet överskott att köra bussar, lastbilar, taxibilar mm. Naturligtvis måste också en stor förändring till vad gäller effektivisering eftersom biobränslena knappast kan ersätta dagens fossila förbrukning liter för liter. Men merparten av svenskarna bor i tätort där det finns goda möjligheter att låta bilen stå, vare sig man gör det frivilligt eller av ekonomisk nödvändighet.

Stellan Tengroth april 2, 2010 kl. 15:56

Min point i detta är att det viktigaste i sammanhanget är att faktiskt minska behovet av energi. Med en ordentlig besparing kan vi sedan ta ställning till hur stor andel av det återstående energibehovet som skall vara etanol. Den etanol som idag framställs i Sverige ger ett väldigt magert utbyte. Processen att framställa den är mycket energikrävande. Förhållandena under vilka sockerrör odlas i Brasilien är allt annat än oproblematiska. Det är viktigt att inte tro att etanolen är något som räddar oss, men väl ett av flera viktiga bidrag om vi skall minska fossilberoendet.

Previous post:

Next post: