Andreas Carlgren och IPCC

05 mars 2010

Idag har Andreas Carlgren en debattartikel i GP om IPCC och klimathotet.

Jag tillhör inte dem som brukar höja honom till skyarna, men här tycker jag att han är välgörande tydlig:

  • felen som har begåtts av IPCC är inte acceptabla
  • hoten mot klimatet är lika stora som tidigare

Det som är fascinerande är alla klimatskeptiker. Studera kommentarerna till artikeln och du finner många sådana.

Jag, som en i grunden skeptisk person, tar inte heller allt som IPCC säger som sanning.

Däremot har jag mer än en gång utsatts för övningen som kallas riskanalys.
I en sådan finns två situationer som gör att man måste ha beredskap och vidta motåtgärder:
1. Sannolikheten är stor att ett ”problem” uppträder.
2. Konsekvenserna är stora om ”problemet” uppstår

När det gäller hotet mot klimatet tycker jag att skeptikerna har en poäng i att det finns en osäkerhet i klimatforskningen.
Det finns ett antal faktorer som talar för att temperaturhöjningen kanske inte blir så stor som man kan befara.
– Klimatet låter sig inte modelleras på något enkelt sätt.
– CO2 är inte det enda som påverkar uppvärmningen.
– Det finns fenomen som går i motsatt rikting och ger en sänkt temperatur.

Däremot är det utan tvekan så att OM hotet mot klimatet är verkligt. Då blir konsekvenserna katastrofala!

För mig är det mycket enkelt:
Även om det finns en viss sannolikhet att IPCC inte har rätt är det väldigt dumdristigt att lägga alla äggen i den korgen.
Det är betydligt klokare att anta att IPCC har rätt och agera som om vi är utsatta för ett mycket allvarligt hot.
Det värsta som kan hända är att vi vidtar åtgärder som för oss mot ett mer hållbart sätt att leva även om det kanske inte är av nöden tvunget just nu.

Previous post:

Next post: