Visdom är nyckeln

10 januari 2010

Visdomen utmålas av Stefan Einhorn i GP som det avgörande för att mänskligheten skall lyckas undvika att förstöra sin egen framtid.

Visdom är en viktig och nödvändig pusselbit. Utöver det gäller det att vi förmår se mönster och inse vilka vägar framåt som är öppna och vilka som de facto är återvändsgränder.

Ett citat ur Einhorns artikel:
Samma framsteg som har gett de fantastiska möjligheterna har också skapat de stora riskerna och vi balanserar i dag på en knivsegg mellan möjligheten till en fantastisk utveckling och risken att förstöra vår framtid.

Att vi balanserar på en knivsegg känns som en bra liknelse. Däremot gäller det att inse att den hoppfulla fantastiska utvecklingen troligen inte har några likheter med dagens högteknologiska och resurskrävande samhälle.

Båda alternativen lär vara vitt skilda från det vi är vana vid.

Previous post:

Next post: