Vatten. En överutnyttjad resurs!

23 december 2009

I dagens GP skriver Anna Löfdahl om den globala vattenbristen.

Vattnet kommer inte att ta slut. Det är del i kretsloppet och det dunstar inte ut i rymden, men vi håller som bäst på att göra slut på det vatten vi kan använda för att odla, dricka och det vi behöver för vår hygien.

Att uttrorkade vatterreservoarer dessutom bidrar till den globala uppvärmningen på samma sätt som utsläpp av koldioxid eller skövling av regnskogar hade jag inte klart för mig.

Vad som däremot är lätt att inse är att vi som del i den moderna civilisationen håller på att överutnyttja också denna resurs.
60 procent av Europas städer överanvänder sina grundvattenreserver, i USA varnar myndighet (EPA) för vattenbrist inom några få år och i Asien är vattenbristen en tickande bomb…

Överutnyttjande av vatten är för en tid fullt möjligt.
På samma sätt som vi kan ta upp mer fisk än vad som reproduceras går det att förbruka vattendepåer som inte kommer att förnyas.

I längden är det förstås ohållbart!

Läs artikeln och fundera på hur allting hänger ihop..

Previous post:

Next post: