Tre stora problem – en julnöt

22 december 2009

I diskussionen om grön tillväxt kommer frågan upp om vi går åt rätt håll eller ej.
Detta leder mig till tre problem.

Vilket är allvarligast?
Ge din kommentar!!

För att illustrera detta har jag letat upp siffror på BNP, befolkning och koldioxidutsläpp.

Allt avser globala nivåer. Det är faktiskt det enda som räknas!

CO2-utsläpp/BNP-krona 1961-2005

En kurva som visar hur CO2-utsläppen per producerad BNP-enhet har förändrats visar en positiv trend.

På fyrio år har antalet ton koldioxid per BNP-krona minskat med 40 procent.

Visst ser det ut som ett stort framsteg!

Totala CO2-utsläpp 1961-2005

Nästa kurva ser inte lika hoppfull ut.
Den visar de totala utsläppen.

Och skälet till att denna istället för en reduktion på 40 % visar en ökning på 200 % är förstås inget hokus-pokus utan det finns en mycket enkel förklaring:

BNP har under dessa år ökat dramatiskt.
Med nästan 400 %.

Nästa fråga är vad som är grunden till att BNP har ökat så mycket.

Ett sätt att beskriva detta är att dela upp BNP-tillväxten i två delar: befolkningsökning och ökad BNP per capita.
Något överraskande för mig visar det sig att dessa två bidrag är nästan lika stora
(knappt 2 %/år).

Med detta är vi uppe i två allvarliga problem.

Det tredje problemet är att professorer i nationalekonomi uttalar sig som om de inte är viktigt om belastningen på miljön är relaterad till BNP eller i absoluta termer!
Förstår de inte skillnaden eller vill de lura oss?

De tre problemen:

  1. Befolkningen ökar kraftigt
  2. Utslaget per person förbrukar vi allt mer
  3. Professorer vet inte skillnad på -40% och +200%

Vilket är det största problemet? Ge din kommentar!

Previous post:

Next post: