Peak. Olja och kol

28 december 2009

Gunnar Lindstedt har idag en debattartikel i GP som kanske rör upp en del känslor.
Att tillgångarna på olja faktiskt inte kommer att öka i samma takt som vi har sett under 1900-talet kan bli ett burdust uppvaknande.
Risken är dessutom att det kommer att ske mycket snart.

Jag har roat mig med att studera officiellt redovisade reserver. Inte bara av olja utan även av kol och naturgas. 
Det blir inte mindre alarmerande.
Trots att det finns en hel del brasklappar i form av reserver som inte redovisas och ytterligare fossila källor som kommer att upptäckas visar det mycket tydligt att vi mycket snart kan ana slutet på det fossilsamhälle som vi har vant oss vid.

Med en utvinning som ökar bara hälften så snabbt som de senaste decennierna kommer de officiella reserverna av både olja, kol och naturgas att vara uttömda om ungefär 50 år!

Av Gunnar Lindstedts böcker har jag läst ”Olja”. 
En underhållande bok om ett svart ämne:)

Previous post:

Next post: