Peak-fossil

07 december 2009

DN-Debatt skriver Kjell Aleklett idag om att de fossila resurserna inte är tillräckliga för att kunna uppfylla IPCC:s business as usual scenarier.

Jag har tidigare läst inlägg av honom och även gjort mina egna enkla analyser.
Utan att ha Alekletts breda kunskap om olje- och kolreserver kommer jag med mina överslag fram till samma sak.
Det verkar inte finnas någon chans att vi kan fortsätta att öka uttaget av fossila bränslen speciellt länge till.
Om detta betyder att ”peak-fossil” ligger tio, trettio, eller femtio år framåt i tiden är inte det viktiga.

Den kritiska och för mig givna slutsatsen är att vår nuvarande ökningstakt i utvinning av fossila bränslen är historia.

Vissa skulle, med viss skadeglädje, säga att klimatlarmen är överdriven och att vi inte har något att oroa oss för. Det finns inte så mycket kol i underjorden att det kan sabotera klimatet.

Jag vill istället se detta som ytterligare ett starkt skäl att så fort som möjligt minska beroendet av de fossila bränslena. Inte nog med att det kan ge klimatproblem. Det hotar också välfärd, livsmedelsförsörjning och stabilitet i våra samhällen om vi inte har energi.

Vi måste ställa in oss på att den verklighet med ständig ekonomisk tillväxt som vi länge har levt med faktiskt inte är möjlig.

I ett tidigare inlägg finns en länk till en annan läsvärd artikel av Kjell Aleklett.

Previous post:

Next post: