Ett mirakel krävs…

07 december 2009

… i Köpenhamn är rubriken på debattartikeln i Svenska Dagbladet av Johan Rockström och Anders Wijkman.

Det går inte att vara oberörd när man läser den. Jag kan inte bedöma siffrorna om 1,5 respektive 2 grader och vilka nivåer och årtal som är de rätta. Det kommer säkert att ifrågasättas av klimatskeptiker och andra… Har inte lästa alla kommentarer till artikeln , men det var många:-)
Roligt att det berör.

Jag kan inte se att sifferexercisen är det viktigaste. Även utan den står det väldigt tydligt att vi står inför ett allvarligt problem. För att uttrycka sig milt.

Av de åtta punkterna de nämner tycker jag att de två sista är de viktigaste:

  • Klimatkrisen är del i ett större sammanhang där vi globalt överutnyttjar planetens resurser. Detta kommer inte att vara möjligt så länge till!
  • Det internationella samarbetet behöver förnyas. Jag kan inte säga hur, men dagens långbänkar är ingen framgångsväg när de globala ödesfrågorna pockar på snabba lösningar.

Previous post:

Next post: