Metallpriserna åker berg-och dalbana

2009-11-23

I Svenska Dagbladet kan man idag läsa om bland annat priset på koppar som på ett år har fördubblats.

Även om artikeln kanske mest är riktad till de som har kapital att placera i aktier, råvaror eller annat kan den vara av intresse även för oss andra.
Carolina Neurath konstaterar ”Den viktigaste faktorn är, som alltid, hur balansen ser ut mellan utbud och efterfrågan på marknaden”. Självklart är det basen. Sedan kan det ovanpå detta ligga ett stort mått av spekulation.
Man kan tycka att de som gör finansiella placeringar i råvarupapper utan att verkligen efterfråga metallen är både improduktiva och kortsiktiga, men en sak är säker: de är inte dumma, och de är inte ute efter att förlora pengar.
Att de är beredda att betala ett högt pris för ”råvarupapperen” tyder på att de tror på ett stigande pris på kopparn.

Här kan du läsa mitt avsnitt om koppartjuvar

Previous post:

Next post: