IEA och CO2-reduktionen

01 november 2009

IEA (International Energy Agency) har kommit med en rapport ”Transport Energy and CO2”, där man visar på vägar att till år 2050 miska CO2 utsläppen med 40% inom transportsektorn. Eftersom man utgår från att andra sektorer kan åstadkomma större CO2-reduktioner skulle det leda till en total CO2 reduktion på 50%.

En annan fråga är om 50% är tillräckligt. I andra sammanhang är det betydligt kraftfullare minskningar man talar om.

En reflektion kring att det är så svårt att se problemen och våga inse att det krävs krafttag:
I IEA:s mest ambitösa scenarie (BLUE shift) tredubblas flygresandet istället för att fyrdubblas! 

Idag överutnyttjar vi jordens resurser. Globalt är det ekologiska fotavtrycket 30% för stort.
Hur kan man då bara tänka tanken att tredubbla flygresandet.

Previous post:

Next post: