Civil olydnad

10 november 2009

Greenpeace argumenterar i dagens GP för mer av civil olydnad.

Exemplet är att de  hällde ut brunkol utanför Rosenbad i protest mot Vattenfalls kolkraftverk i Tyskland. Detta som en protest mot att Sverige inte föregår som gott exempel i klimatfrågan.
Jag håller med om att det är viktigt att vakna upp och även att symboliken är stark med svenskägda skorstenar som bolmar ut koldioxid.

Vad som faktiskt känns ännu viktigare är att fundera på varför det lönar sig att bygga fler kolkraftverk. Ägda av svenskar eller andra och lokaliserade i Tyskland eller i något annat land.
Enda skälet är att vi hela tiden ökar vår förbrukning, det finns med en stabil ekonomisk tillväxt en ökad efterfrågan på elektrisk energi.
I annat fall skulle det inte löna sig för Vattenfall eller någon annan att investera i något som har med den smutsiga kolen att göra.

Sverige kan till skillnad från de flesta länder ståta med att utsläppen av CO2 har minskat något inom landet sedan 1990. 
Tyvärr är detta inte hela sanningen. Om man tar hänsyn till vad vi konsumerar av importerade varor visar det sig att vi istället får stå till svars för ett ökat utsläpp av koldioxid. Inte inom våra gränser och inte från Vattenfalls anläggningar, men väl från kinesiska kolkraftverk när vi köper billiga varor därifrån. 

Som jag ser det är detta ett ännu allvarligare problem än att statliga Vattenfall satsar på kolkraften.

Och Greenpeace: kämpa på.  Det behövs mer av civil olydnad!
Utan sådan hade Berlinmuren fortfarande stått kvar.

Previous post:

Next post: